پروازهای داخلی شرکت هواپیمایی ایران ایرو ایران ایر تور از ترمینال 2 فرودگاه مهرآباد

 

پروازهای داخلی سایر شرکتهای هواپیمایی همچون ماهان و آسمان و آتا و کیش ایر و ساها و .... از ترمینال شماره 4 فرودگاه مهرآباد انجام می شود

 

حضور مسافرین 1 ساعت قبل از پرواز در فرودگاه الزامی است.